Az író faluja Ménfőcsanak 1945-1970 :Galgóczi Károlyné helytörténeti könyvének bemutatója

Vissza

2010. november 25.

Galgóczi Erzsébet Emlékszoba, Ménfőcsanak

"Amikor Ménfőcsanak községet Győrhöz csatolták 1970 július elsején, megszűnt önálló közigazgatása, "eltűnt" neve a térképről, de még a statisztikai adatok között is csak elvétve található a peremkerületek falusias települései között..." - így kezdte mondandóját könyvének bemutatásakor a nyugalmazott  könyvtáros és  helytörténeti kutató Galgóczi Károlyné Gabi néni. Erre az estére irodalmi könyvszalonná alakult Galgóczi Erzsébet Emlékszobája Ménfőcsanakon. Annak ellenére, hogy november 5-én a X. Győri Könyvszalonon volt a könyv első bemutatója a helyi érdeklődés sem maradt el. A ménfőcsanaki közönség nagy kedvvel hallgatta Gabi néni történeteit: pl.  hogy mit talált ő érdekesnek a száraz számsorok között vagy hogyan jelentek  meg számára  emberi életek és sorsok a községi jegyzőkönyvek tanulmányozása során.   A riportíró Galgóczi Erzsébetnek községről szóló írásaiból is elhangzott néhány Takács László tolmácsolásában. A könyv részben anyagi, részben terjedelmi okok nem tartalmaz fotóanyagot , ezt pótolva most 66 olyan korabeli felvételt és dokumentumot sikerült összegyűjteni és bemutatni  melyek jól illusztrálják a település életének háború utáni negyedszázadát. A képek vetítése után a jelenlevők közös emlékeiket és  élményeiket idézték fel egymásnak, miközben a szerző dedikálta könyvét. A kiadvány megjelenését támogatta: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,és a győri Palatia Nyomda

Juhász Tibor gyűjteménykezelő-Galgóczi Erzsébet Emlékszoba

Galéria