Mikszáth Kálmán Emlékház – Szklabonya

Mikszáth Kálmán Emlékház
Szklabonya

Aki valamikor Bodokon járt, annak bizonyosan feltűnt az a kis fehér ház, mely közvetlenül a temető mellett épült, s melynek összes ablakai a temetőre néznek. Anyám építtette azt oda. Valakije volt ott, akihez közel szeretett lenni mindig.
Itt laktunk ebben a házban…
Galandáné asszonyom,
1882

Ebben a házban, ahol az ablakban rezeda és muskátli virágzott, cseperedett fel az író. Itt volt kisdiák, innen futotta le örömmel a két kilométert a nagyanyja ebecki házáig, csak hogy meghallgasson egy mesét. Ide volt közel a temető, ahol nagyokat lehetett játszani és a kovácsműhely, ahol oly sok érdekeset lehetett hallani. Később a diákéveiben már csak a szünidőket és a nagy ünnepeket töltötte itthon. A legkésőbbi emlékei az 1873-as évből vannak abból az időből, amikor itt élt a feleségével. Utána Pestre költözött.

Mikszáth Kálmán
(1847–1910)

Mikszáth Kálmán (1847–1910)  minden idők egyik legolvasottabb magyar írója a szlovák–magyar nyelvhatáron, egy Szklabonya nevű kisfaluban született. Gyermekkora, ifjúsága itt eltöltött évei meghatározó élményt jelentettek számára, s nem véletlen, hogy minduntalan visszaköszönnek műveiből.
Mikszáth korának leghívebb krónikásaként ábrázolta a világot, amelyben élt, ahonnan merített, ahová tartozott. Szklabonya, Nógrád vármegye tájai, falvai, egykori lakói elevenednek meg írásaiban, melyeket humorral vegyes kritikával, de mindig nagy szeretettel ábrázol. Saját életének emlékei, benyomásai hívták életre A tót atyafiakat (1880) csak úgy, mint A  jó palócokat (1882), s az általa oly jól ismert karakterek elevenednek meg a további Mikszáth-művek lapjain is.

 

Elérhetőségek