Vajda János Emlékház – Vál

Vajda János Emlékház
Vál

„Pesten születtem ugyan, de szüleim azonnal párhetes koromban Vaálba költöztek, hol
atyám uradalmi főerdész volt, és ahol magányosan álló, még ma is létező, de már düledező, nádfödeles házban nevelkedtem és ama benyomásokat nyertem, melyek írói működésemre elhatározók voltak.” Válba gyökerezik Vajda legendássá vált rajongása a természet iránt, amely egészen korai, illetve öregkori, elvágyódást kifejező lírájának is egyik ihletője volt.

 

Vajda János
(1827–1897)

Ady Endre „nagy elődöm”-nek, „szent rokonom”-nak nevezte őt. Emlékezetünkben élnek még híres versei: az Üstökös, a Húsz év múlva, a Váli erdőben, s nem feledtük, amit az iskolában róla tanultunk: „Vajda János híd Petőfi és Ady között”.  Vajda korai költészete Petőfi hatást mutat, de kései lírája mind tematikájában mind nyelvezetében és robbanékonyságában annyira modern és XX. századi, hogy egy-egy sorát Ady is elvállalhatná, kozmikussá növekedett elvágyódása,  társtalansága, szorongása, bánata és túlfűtöttsége pedig a mai kor embere számára is ismerős.

 

 

 

 

Elérhetőségek

Cím: 2473 Vál, Antal puszta
Telefon: 22/243-297
Nyitva tartás: Keddtől szombatig 10-14-ig; más időpontban bejelentéssel
Az emlékházban a kiállítást rendezte: Kovács Ida
Látványterv: Kemény Gyula