Irodalmi emlékek a Kemenesalján - Vas megye
Vissza

Duka

Dukának, a 84-es főút mellett, Sárvártól délre, kb. 20 kilométerre fekvő településnek manapság alig ezer lakosa van, a XVIII. században viszont valószínűleg több család birtokközpontja is volt. Erre utalnak a falu régi lakóházai, amelyek közül nem egy máig őrzi a középnemesi kúriák jellegzetességeit. A főútról a Kissomlyólábánál lefordulva Duka felé már messziről az utazó szemébe ötlik a falu régi temetőjében egy hófehérre meszelt kis épület: Dukai Takács Judit sírhelye.

A költőnő – az első magyar nőköltők egyike, s talán legismertebbje – 1795-ben született Dukán. Dukai Takács Judit olvasott, művelt lány volt. Első verseit tizenhárom – tizennégy éves korában írta. Verseinek ihletői a költő-elődök mellett a népdal hagyományai, illetve a szerelem voltak.

Viszonylag gyorsan kilépett az ismeretlenségből; Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc, Döbrentei Gábor gondoskodtak a fiatal költőnő megismertetéséről. Duka központjában áll az egykori, későbarokk stílusban épült Dukai Takács-kúria, ahol Judit leány éveit töltötte.

A kúriát 1795-ben építtette Dukai Takács Ferenc. Dukai Takács Judit szülőháza helyén, illetve a faluközpontjában emléktábla idézi a költőnő alakját.

Galéria